Изработка на уеб сайт Стара Загора

Изработка на уеб сайт Стара Загора и цялата страна напълно безплатно.Оптимизация на уеб сайтове , уеб програмиране , поддръжка в социални мрежи ,софтуерни решения , онлайн маркетинг и реклама, SEO и решения за електронна търговия. Заплаща се само подръжка на месец която се определя от изискванията на клиента. Изработваме онлайн магазин, уеб сайт за недвижими имоти, уеб сайт за фирма, онлайн радио и др. Цените фигурират от 10 лв до 40 лв на месец в зависимост от това какви са изискванията на клиента. Допълнителни са разходите за всеки сайт на година които са: Домейн (името на сайта) и Хостинг (мястото където ще бъде качен сайта). Времето за изработка на сайт е около две седмици. За повече информация направете запитване по телефона или ни изпратете запитване.

Изработка уеб сайт Бургас

Изработка уеб сайт Бургас

и цялата страна напълно безплатно.

Оптимизация на уеб сайтове

, уеб програмиране , поддръжка в социални мрежи ,софтуерни решения , онлайн маркетинг и реклама, SEO и решения за електронна търговия. Заплаща се само подръжка на месец която се определя от изискванията на клиента. Изработваме онлайн магазин, уеб сайт за недвижими имоти, уеб сайт за фирма, онлайн радио и др. Цените фигурират от 10 лв до 40 лв на месец в зависимост от това какви са изискванията на клиента. Допълнителни са разходите за всеки сайт на година които са: Домейн (името на сайта) и Хостинг (мястото където ще бъде качен сайта). Времето за изработка на сайт е около две седмици. За повече информация направете запитване по телефона за среща в Бургас или ни изпратете запитване.

Сървър

Сървър това е:

 • Сървърът е компютърна програма, която предоставя услуги на други програми, наречени в този контекст клиентски софтуер (Client). Сървърът стартира като услуга, която обслужва заявки на други програми („клиенти“), които могат, а могат и да не бъдат стартирани на същия компютър.
 • Сървърът е също така компютър, стартиращ сървърен софтуер и предоставящ една или повече услуги (като например хост) на други компютри в същата мрежа. В повечето случаи хардуерните изисквания към този компютър са по-високи от изискванията към хардуера на стандартния настолен компютър, който не функционира като сървър. В допълнение, може да има специални изисквания за архивиране и др.
 • Днес, този термин се използва най-вече за завършени компютърни системи. Една такава софтуерна/хардуерна система представлява софтуерна услуга, стартираща на специално предназначен за нея компютър. Това са например сървър база данни, файлов сървър, mail сървър или print сървър.

Сървърният софтуер се характеризира с това, че работи на базата на приложение, което слуша за заявки (request) и връща отговор (response), като и двете операции са по предварително зададен протокол. Тъй като заявката може да пристигне по всяко време, сървърният софтуер е постоянно стартиран, чакайки за заявка, за разлика от клиентски софтуер, при който потребителят слага край с последната използвана операция.

Сървърът е компютър, който работи съвместно с други компютри в компютърна мрежа. При комуникацията сървърът предоставя услуги към останалите компютри, наричани клиенти. Терминът „сървър“ е пряко свързван с модела за обслужване (наричан още мрежова архитектура) клиент-сървър, който представлява антипод на модела „равен-към-равен“ (peer to peer).

Най-често използваните от потребителите сървърни приложения са:

 • Пощенски сървър (email server, например sendmail)
 • Уеб сървър (web server, например Apache)
 • Сървър за управление имената на домейните (DNS сървър – сървър, който преобразува името на хоста (HostName) в уеб адрес (IP адрес, например BIND).)
 • Сървър за база от данни (database server, например Microsoft SQL Server)
 • Файлов сървър (file server, например FTP, SSH, или NFS)
 • Сървър за приложения (application server, предоставящ различни приложения и обслужващ клиенти, например чрез XML)
 • Прокси сървър
 • Медиен сървър (media server, специализиран компютърен прибор (хардуер с фърмуер) или специализиран приложен софтуер на сървър приложения, вариращи от клас професионални машини до клас домашен масив-памет за съдържание, обикновено видео по заявка VoD)

Уеб сайт

Уебсайт, също като уеб сайт или накратко сайт е съвкупност от уеб страници, които се адресират на общ URL, който често се състои само от името на домейна или IP адреса и пътя до основната директория („/“) в мрежа базирана на протокола IP. Всеки уебсайт се хоства на компютър (компютри), наречен уеб сървър, достъпен през мрежа като например Интернет или частнилокални мрежи. За разглеждането на уебсайтове са създадени специални програми, наречени уеб браузъри. Съществуват различни видове уебсайтове в зависимост от тяхното предназначение, аудитория и съдържание.

Сайтовете се съхраняват на уеб сървъра под формата на файлове. Всеки файл съдържа информация, която директно или след някаква обработка се изпраща на уеб браузъра, когато той поиска съдържанието на дадена страница. Сайтовете, които правят обработка на информацията, се наричат динамични, а тези, които не правят такава обработка, – статични. Статичните сайтове се създават по-лесно и работят по-бързо, но не позволяват промяна на съдържанието. Почти всички съвременни сайтове са динамични.

През декември 2011 г. в Интернет има 555 млн. уебсайта, като 300 млн. са се появили през 2010 г.

Видове уебсайтове

Има много видове уебсайтове, които могат да бъдат класифицирани по различни начини. Възможна е следната примерна класификация:

 • Блог – сайт, който представлява личен дневник и може да съдържа дискусионен форум
 • Електронен магазин – сайт, който служи за продажба на стоки по интернет
 • Корпоративен сайт – сайт, който осигурява основна информация за фирма, организация или услуга
 • Личен сайт – сайт, който се поддържа от частно лице или малка група хора
 • Новинарски сайт – сайт, който предоставя главно новини и репортажи
 • Форумен сайт – сайт, в който хора дискутират на различни теми
 • Портален сайт – сайт, който служи за отправна точка към различни други сайтове в интернет или интранет
 • Сайт с база данни – сайт, който служи за търсене и намиране на информация в специфична база данни
 • Сайт за запознанства – сайт, в който самотните хора си уговарят срещи
 • Огледален сайт – сайт, който е точно копие на друг сайт
 • Продуктов или промоционален сайт
 • Сайт на общности или сайт на социална мрежа
 • Търсачка – сайт, който осигурява обща информация и служи за намиране на други сайтове
 • Уикисайт – сайт, в който посетителите могат съвместно да редактират информацията (като Уикипедия)
 • Фенсайт – сайт, който се поддържа от почитателите на някоя знаменитост
 • Приспособим (отговорен) уеб сайт – сайт, който отговоря на (се приспособява към) характеристиките на устройстовото на потребителя, съобразявайки размера и ориентацията на екрана, платформата

Мобилни уебсайтове

Мобилните уебсайтове са сайтове предназначени за мобилен уеб. В началото повечето компании правят отделни такива сайтове, различни от предназначените за десктоп компютри, като ползват домейни .mobi, някои такива сайтове все още са онлайн като amazon.mobi (мобилен сайт за amazon.com) и други. Все пак това създава известно неудобство при резултати от търсене в търсачки като Google, както и ползване на услуги от потребителите (по-трудно превключване от сайт към сайт) и за това днес основно се ползват поддомейни към вече създадените сайтове като m., например m.dnevnik.bg и други.

Тенденция е все повече уебсайтовете да се правят с така наречения приспособим дизайн, който се приспособява с размера на екрана, на който е отворен. Така се избягва изработката на дизайн за различни версии, включително и отделната изработка на мобилни уебсайтове.