Изграждане на мрежи

Posted on

<IZGRADI.NET> се занимава с изграждане на мрежи в офиси, домове, хотели, складни бази и предприятия в района на гр. Бургас.

Какво представлява мрежата?

В изчислителната техника мрежата е поредица от връзки между компютърните системи и определе брой устройства на разстояние от компютъра. Ако устройствата са терминали, това е терминална мрежа, а ако са други компютри, тогава е компютърна мрежа.

Мрежата може да се дефинира като „система от линии или канали, които се пресичат или свързват едни с други“.

1.Различаваме три вида мрежови структури, в зависимост от физическия обхват – LAN, MAN и WAN мрежи, който включва географското разположение на отделните работни станции в мрежата и в по-малка степен от размера на мрежата:

 • LAN – локална мрежа:Това е компютърнa мрежa, съставена от компютърни системи във физическа близост една до друга с „постоянна“ връзка между тях – в една сграда или в съседни сгради. Може да включва няколко стотин компютърни системи. Техният брой е ограничен от компютърната архитектура и от типа на използвания кабел за връзка. Големите локални мрежи могат да бъдат разделени на работни групи с цел по – лесното им управление.
 • MAN – градска мрежа:самото име подсказва, че това са две или повече локални мрежи, свързани в границите на пространство, съизмеримо с един голям град. Типичната градска мрежа е високопроизводителна обществена мрежа. Този термин се използва рядко за дефиниране на мрежи, понеже градските мрежи се реализират много по-рядко от другите два типа. Има едно стандартизирано разстояние от 80 км, което е максималното, дефиниращо една
 • WAN – глобална мрежа:Тази мрежа обхваща голяма географска област. Пример за WAN е Интернет. Но WAN може да бъде и частна мрежа на корпоративно свързани организации по света. Най-общо глобалната мрега се състои от множество взаимно свързани локални мрежи. Резултатът от сверзване на мрежите една с друга се означава като интер – мрежа или inter – net. Така гражданственост е добило понятието интернет, което означава произволна мрежа от мрежи. Ако е с главна буква, става въпрос за глобалната обществена мрежа от мрежи Интернет. Друга характеристика на WAN е, че връзката към тях се установява „при необходимост“, а не постоянно, както е при локалните мрежи.
 1. Функции

Чрез локалната мрежа се осъществява:

 • Споделяне на информация между компютрите (sharing). Всеки потребител в мрежата може да получи достъп до всички или само до някои от устройствата, директориите или отделни файлове, в зависимост от това с какви права разполага (пълни права, само за четене и др.)
 • Свързване на приложения, които са инсталирани на различни компютри в мрежата, напр. програма, която работи на един компютър, би могла да използва помощни програми, които са инсталирани на друг компютър.
 • Автоматична синхронизацияна файлове в цялата мрежа. Повечето мрежови софтуери предоставят възможност някои от файловете след обработка да бъдат обновени на всички компютри, където има техни копия.
 • Стриймингна мултимедия.

3.Хардуер необходим за изграждане на компютърна мрежа:

 • Мрежови карти, които служат за свързване на даден компютър с други мрежови устройства.
 • Суич – разпределя сигнала между устройствата във вашата локална мрежа.
 • Рутер – разпределя сигнала между устройствата с предварително зададени правила. Също така играе важна роля в разпространението на интернет във вашата компютърна мрежа.
 • Средата за пренос на данни се извършва посредством кабел (UTP,FTP), wifi (безжично) и оптичен кабел(fiber оptic cable)